Opstellingeninstituut Midden Nederland zet zich in voor persoonlijke groei. We zien het als onze missie om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke groei van mensen en daarmee ook de ontwikkeling van organisaties. Dit doen wij middels halve of hele dag sessies. Hierbij spreken we heldere taal, zijn we betrokken en gaan we voor diepgaande en transformerende inzichten.

Het Opstellingeninstituut Midden Nederland heeft een viertal hoofdactiviteiten: het uitvoeren van opstellingen, het vergroten van kennis, mede door op te leiden, het creëren van ervaringsmomenten in het werken met opstellingen en het initiëren van onderzoek in relatie tot opstellingenwerk c.q. systemisch werken.

Inspiratiesessies

 • Za 13 mei - Symposium Zeer
 • Do 8 juni - Familieopstellingen
 • Do 14 september - Vrouw en Werk
 • Do 12 oktober - Levensbalans
 • Do 9 november - Refresh 'Werkvormen'

Zaterdag 13 mei Symposium Zeer


Verloor je in je jeugd je ouder(s) door overlijden? Vraag je je regelmatig af waarom je bent zoals je bent en doet zoals je doet? Wil je meer weten over de levenslange invloed van het vroege verlies van een ouder?

Symposium ZEER is op 13 mei 2017 voor jou de plaats om te zijn!

 • Ben je op zoek naar herkenning bij ervaringsgenoten?
 • Verlang je naar erkenning van de invloed van het vroege verlies van je ouder(s) op jou en op je leven?
 • Wil je gebruik maken van de mogelijkheid te delen met ervaringsgenoten?

Symposium Zeer


Laat pijnlijke ervaringen op hun plek tot rust komen...

Familieopstellingen workshopdag 8 juni 2017

Leusden (bij Amersfoort)

Pijnlijke ervaringen en drukkende belevingen tot rust en opklaring brengen

Onverwerkte ervaringen en ongemakkelijke innerlijke belevingen kunnen met behulp van familieopstellingen inzichtelijk worden gemaakt. Door te werken met mensen die 'in de schoenen gaan staan' van familieleden, worden de patronen en verstrikkingen letterlijk zichtbaar, als in een innerlijk beeld dat naar buiten wordt geprojecteerd. Deze verstrikkingen met familieleden kunnen dan worden ontward, en de ervaringen 'komen op hun plek te staan'. Dit geeft een diep inzicht en een wijsheid over hoe men in liefde en in vrijheid en rust verbonden kan zijn.

Kom naar de workshop op donderdag 8 juni 09.30-17.00 uur

Zie voor meer informatie.

Workshop
Ziekteopstellingen


Op donderdag 2 maart organiseren we een dagworkshop, inclusief een lezing, waarin door middel van opstellingen wordt onderzocht wat de aanleiding kan zijn geweest voor de ontwikkeling van een ziekte. De opstellingen worden voorafgegaan door een lezing over de zielereis door de kosmos, na het overlijden, gebaseerd op de esoterische en verborgen kennis vanuit de antroposofie en in samenwerking met het Instituut voor Metafysica. Die lezing draagt de titel: Geboren uit de Kosmos, Bevriend Raken met de Dood.

Ziekteopstellingen Workshop

Workshop
Eenzaamheidspatronen vervangen door levende verbinding - met jezelf en anderen

Eenzaamheidspatronen vervangen door levende verbinding - met jezelf en anderen

Wil je loskomen van vastzitten in steeds weer hetzelfde kringetje en jezelf bezighouden? Dit is voor alleengaanders en verbindingzoekers. Ook voor relatievastzitters!

 • 1-daagse workshop die patroondoorbrekend is
 • In Leusden bij Amersfoort
 • Donderdag 8 juni 2017
 • Van 09.00 uur (inloop) tot 17.30 uur

Neem NU die stap naar vrijheid èn verbondenheid!

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen. Het is een persoonlijke beleving.

De gangbare definitie van eenzaamheid is geformuleerd door prof. De Jong Gierveld en luidt: "Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties."

Uit de definitie volgt dat iemand met weinig contacten niet per se eenzaam of alleen hoeft te zijn. Terwijl iemand die veel mensen om zich heen heeft, zich toch eenzaam kan voelen. Je bent pas eenzaam als je het gemis aan relaties of contacten als negatief ervaart. Het is iets wat je alleen zelf kunt voelen.

Tijdens de workshop op donderdag 8 juni 2017 maken gebruik van een bijzondere opstellingsvorm. Het Levens Integratie Proces (LIP). 

Eenzaamheid of alleen Workshop

Workshop
Vrouw & Werk


Op donderdag 14 september verzorgt het Opstellingeninstituut een eerste workshop over vrouwen en hun specifieke vraagstukken op het werk. Dit kan gaan over het gebruik van macht, het combineren van werk met andere verplichtingen, het innemen van een positie en het omgaan met stress of onderlinge wedijver.

Een boeiend en herkenbaar thema! Bijwonen of meedoen?

Vrouw & Werk Workshop

Voor organisaties

In veel organisaties komen bepaalde problemen steeds opnieuw terug, of krijgt men maar geen grip op een hardnekkig of moeilijk vraagstuk. Het kan dan zijn dat er onbewuste patronen spelen, waar de mensen binnen de organisatie zich door laten leiden.

Voor vakgenoten

Om opstellingenwerk goed of nog beter te doen, is een regelmatige oefening erin noodzakelijk. Dan moeten er cliënten en representanten beschikbaar zijn. Opstellingeninstituut Midden Nederland brengt partijen dichter bij elkaar.